Män har karriärer, kvinnor har jobb

Makten, resurserna och jämlikheten...

TEST

TWIST har handledning för lärare. Du får handfasta pedagogiska råd och stöd för att lättare handha problem och diskussioner om jämställdhet för flickor och pojkar. Riktlinjerna bygger på erfarenhet och forskning från hela Europa.

TWIST hjälper lärare i syfte att

1. Ge lärare kunskaper att konstruktivt se på sin egen inställning till vetenskap och teknik.

2. Utmana stereotyper i befintliga strukturer i skolmiljö.

3. Ge tips och verktyg som hanterar mångfalden av biologiska, sociala och kulturella konstruktioner i skolmiljö.

Riktlinjerna kommer att publiceras under våren 2012 - anmäl dig nedan om du vill ha handledningen.