Inspiration från världen

 

Kvinnor innehar endast 12% av högsta vetenskapliga positionerna i Europa. Samtidigt vet vi att mångfald är en förutsättning för kreativitet och innovation. Twistprojeket vill öka medvetenheten om kvinnors roll och representation inom vetenskapen genom ambitiösa program och aktiviteter i science centers och museer.

TWIST riktar sig till ungdomar, deras lärare och föräldrar samt allmänheten. I hela Europa finns det en rädsla att intresset för naturvetenskap och teknik minskar. Projektet belyser stereotyper och fördomar om samhälleliga roller för män och kvinnor och karriärvägar.

I samarbete med flera aktörer bedrivs olika aktiviteter som exempelvis skapandet av en utställning, teatrar, lärarfortbildning, forskare speed-dejting och mycket mer. 

 Läs mer

Män har karriärer, kvinnor har jobb

Makten, resurserna och jämlikheten...

TEST