Twist - Towards Women In Science & Technology (za večjo zastopanost žensk v naravoslovnih in tehničnih strokah)

Če tipki D in K ne delujeta, kliknite na notranjost belega kvadratka in poskusite znova.
Če se pojavi rdeč X ste se zmotili - pritisnite drugo tipko, da bo rdeč X izginil.

Če postaneta tipki D ali K neodzivni, kliknite znotraj zgornjega sivega okvirja.