Recent

נשים מחזיקות רק ב-12% מהמשרות המדעיות הבכירות באירופה. עם זאת, אנו יודעים שהגיוון המגדרי חיוני ליצירתיות ולחדשנות.

פרויקט TWIST פועל להעלאת המודעות לתפקידן וייצוגן של נשים במדע, באמצעות תוכניות שאפתניות וקיום פעילויות במוזיאוני מדע ובמרכזים מדעיים.

בנוסף לקהל הרחב, הפרויקט מיועד לבני נוער, מוריהם והוריהם.

להרחבה

גברים עושים קריירה, נשים הולכות לעבודה

בואו לבדוק מה אתם חושבים באמת...

למבחן הטיה מחשבתית